Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga

i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene

Jeg er Emil Sætra, nå drøyt to år inn i mitt doktorgradsprosjekt. Jeg holder til på MF – Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Prosjektet mitt handler om demokratilæring i samfunnsfag- og religion og etikk. Mer presist har jeg gjennom intervjuer med både lærere og elever i videregående skole forsøkt å finne ut av om og hvordan bruken av kontroversielle spørsmål i undervisningen kan bidra til demokratilæring. En av de tingene som har vært viktig for meg, har vært å forstå dette med utgangspunkt i informantenes erfaringer og refleksjoner. Hvilke spørsmål som er kontroversielle, har det vært opp til informantene å definere og fortelle om. Samtidig lar jeg meg informere og inspirere av teoretiske perspektiver som omhandler kontroversielle spørsmål i undervisning, demokrati og medborgerskap i skolen, i tillegg til andre pedagogiske, sosiologiske og filosofiske teoriperspektiver både i utforming, tolkning og teoretisering av studien og det empiriske materialet. 


Min faglige hovedinteresse er demokrati og medborgerskap; det meste av det jeg har skrevet og jobbet med så langt kan kan på en eller annen måte relateres til det. Jeg har imidlertid også andre faglige interesser, slik som lærerutdanning, utdanningssosiologi og pedagogisk filosofi, som helt sikkert vil bli mer synlige etter hvert. Ved siden av (som en del av) stipendiat-jobben jobber jeg på lærerutdanningen ved MF – noe jeg har gjort i til sammen tre år.Veileder på mitt prosjekt er Janicke Heldal Stray – også hun ved MF.


Epost: emil.satra@mf.no


© Copyright. All Rights Reserved.