Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga

i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene

Mitt navn er Kristin Gregers Eriksen, og jeg er en ett år gammel stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektet mitt har arbeidstittelen «Samfunnsfaget som arena for medborgerskap – fortellinger om Norge, norskhet og samiskhet». Gjennom feltarbeid i klasserom på trinn 1-7 ser jeg på innholdet i samfunnsfaget gjennom fokus på fremstillinger av Norge som nasjon, som global aktør og hva det vil si å være medborger i Norge. Dette inkluderer også konstruksjoner og fremstillinger av samiskhet. Jeg arbeider særlig med post- og dekoloniale perspektiv, og også urfolksperspektiv. Jeg nærmer meg barnetrinnets samfunnsfag i dets tverrfaglige form slik det fremstår i skolen, og ser på ulike sider av fagets innhold. Dette er også påvirket av at jeg har en tverrfaglig utdanningsbakgrunn med blant annet mastergrad fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.


Jeg har jobbet fem år med undervisning i samfunnsfag på lærerutdanningene ved USN, og denne erfaringen har vært en viktig inngang til fagdidaktisk forskning for meg. Jeg er opptatt av at forskningen min skal ha relevans for studenter og praksisfelt. Veiledere på prosjektet er Heidi Biseth (USN) og Stine Helena Bang Svendsen (NTNU). Av faglige interesseområder er særlig demokrati og medborgerskap, post- og dekoloniale perspektiv, urfolksperspektiv/samisk kultur og historie og utdanning for bærekraftig utvikling. Kontakt meg gjerne på epost: Kristin.eriksen@usn.no.


© Copyright. All Rights Reserved.