Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga

i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene

OM OSS


Nettverket ble opprettet i 2016 og har som formål å fremme god forskning på og undervisning i samfunnsfaga og samfunnsfagdidaktikk i ulike deler av lærerutdanning, skole og barnehage.


Nettverket skal være en arena for informasjon og informasjonsutveksling som fremmer formålet.


Et praktisk formål er å avholde jevnlige konferanser.


Medlemskap

Nettverket er åpent for alle ansatte i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene i Norge.

Alle som ønsker å bidra med framlegg til samfunnsfagdidaktisk forskning og undervisning er også velkomne som medlemmer.


Det er ingen medlemskapsavgift.


Alle medlemmer skal stå på ei oppdatert e-postliste.


Vil du bli medlem? Send epost hit.

Konferanser


  • November 2016 på UiO - stiftelse av nettverket
  • November 2017 på NTNU - første konferanse og årsmøte

© Copyright. All Rights Reserved.