Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga

i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene

Velkommen til konferanse på Høgskolen i Østfold (Halden)

20.-21. november 2019


Ny teknologi endrer undervisning og læring i et hurtig tempo. Bøker erstattes av internett og nettbrett, det skrevne ord utfordres av bilder og stemmer. Virtuelle klasserom og nettforelesninger krymper avstander, og når studenter tusenvis av kilometer unna. Dette bringer muligheter og utfordringer.

Læreplanene i grunnskolen og den videregående skole endres, og den nye rammeplanen for barnehagene vektlegger økt digital kompetanse, ferdigheter og dømmekraft, både for barna og barnehagelærere. Dette medfører også endringer i høyere utdanning.

 

Hvordan vil undervisningen se ut i 2025? Hva er utviklingstrekkene i nyere læringsteknologi? Hva er hovedlinjene i fagfornyelsen? Hvordan endres lærerrollen, og hvordan endres barna og elevene? Er den nye teknologien utelukkende et gode som vil spre lærdom til flere på kortere tid, eller er det grunn til å være kritisk til utviklingen? Hvordan skal lærerutdanningene utvikle innsikt og kompetanse i utforskende didaktikk og dybdelæring?

 

Samfunnsfagskonferansen 2019 ønsker å belyse utfordringene og mulighetene digitalisering gir for lærerutdanningene. Vi ønsker en bred tilnærming til disse temaene, som åpner for ulike perspektiver. Vi inviterer til innovative bidrag som kan bidra til å kaste lys over sitasjonen nå, og ta pulsen på fremtiden.


Konferansen vil organiseres i parallellsesjoner med opptil fire innlegg, PechaKucha-presentasjoner og teach meet-diskusjoner.


Andre runde med Call for papers/manuslokking - frist 1. september.


Konferansen har nå åpnet for påmelding.

Brukt kode 'HIØnov19' dersom du bestiller på Fredriksten hotell på Fredriksten festning.


Siste frist for påmelding er 31.10.2019 kl. 23:00


© Copyright. All Rights Reserved.