Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga

i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene

Kontakt oss:

Nettverket ledes av et valgt styre med representanter fra alle regioner i Norge. Styret fungerer også som nettverkets kontaktpersoner.

Kari-Mette Walmann Hidle

Leder

kari.m.hidle@uia.no

Roar Madsen

Nestleder

roar.madsen@ntnu.no

Håkon Rune Folkenborg

Ansvarlig for nyhetsbrev

hakon.folkenborg@uit.no

Heidi Biseth

Ansvarlig for nettsider, konferanse

heidi.biseth@usn.no

Erlend Eidsvik

Ansvarlig for medlemskap

erlend.eidsvik@hvl.no

© Copyright. All Rights Reserved.