Kontakt oss:

Nettverket ledes av et valgt styre med representanter fra alle regioner i Norge. Styret fungerer også som nettverkets kontaktpersoner.

Håvard Friis Nilsen

Region Øst, HiOF

Leder

havard.friis.nilsen@hiof.no

Bjørn-Henrik Johannessen

Region Nord, UiT

Ansvarlig for nyhetsbrev

bjorn.h.johannessen@uit.no

Ingunn Visnes Kvamme

Region Sør, UiA

Møtereferent/ansvarlig nettsider

ingunn.kvamme@uia.no

Per Overrein

Region Midt, NTNU

Nestleder/Ansvarlig for medlemskap

per.overrein@ntnu.no


Leif Tore Trædal

Region Vest, HVL

Ansvarlig for nyhetsbrev/facebook

leif.tore.traedal@hvl.no

Kristine Warhuus Smeby

Region Midt, DMMH

Vara/ansvarlig for nettsider

kws@dmmh.no