Styret

Det fyrste årsmøtet for nettverket (2017) slo fast at styret skulle ha representasjon frå regionar, definert som nord, midt, aust, sør og vest. Dette er seinare formalisert i vedtektane for nettverket. Nedanfor ser du oversyn over konstitueringa og arbeidsdelinga i styret frå årsmøtet 2021.

Leder: Håvard Friis Nilsen er professor ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold (region øst).
E-post: havard.friis.nilsen@hiof.no.
Tlf: 69608269 (arbeid)

Nestleder og ansvarleg for nettside (nestleder): Ingunn Vines Kvamme er universitetslektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder (region sør).
E-post: ingunn.kvamme@uia.no.
Tlf: 38142396 (arbeid).

Ansvarleg for nyhendebrev: Bjørn-Henrik Johannessen er universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og lærarutdanning, Universitetet i Tromsø (region nord).
E-post: bjorn.h.johannesen@uit.no.
Tlf: 77660074 (arbeid).

Ansvarleg for nettside: Kristine Warhuus Smeby er førsteamanuensis ved seksjon for samfunnsfag, Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning (region midt).
E-post: kristine.w.smeby@dmmh.no.
Tlf: 73568383 (arbeid).

Styremedlem: Irene Tollefsen er stipendiat ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet (region vest).
E-post: irene.tollefsen@hvl.no.
Tlf: 55585504 (arbeid).

Nicola Kristin Karcher er førsteamanuensis Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold (region øst).
E-post: nicola.k.karcher@hiof.no.
Tlf: 69608295 (arbeid).

Varamedlemmer:

Thor Erik Sortland er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på vestlandet (region vest).
E-post: thor.erik.sortland@hvl.no

Tord Austdal er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (region sør). E-post: tord.austdal@uis.no.
Tlf: 51831291 (arbeid).

Martin Veier-Olsen er stipendiat ved fagseksjonen for samfunnsfagene, Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU (region midt).
E-post: martin.veier-olsen@ntnu.no.
Tlf: 73559726 (arbeid).


Årsmøtepapirer 2022

Innkalling og saksliste til Årsmøtet 2022
Vedlegg til Sak 5 og Sak 6 Årsberetning 2022 og arbeidsplan for 2023
Vedlegg til Sak 10 Tidsskriftsutvalgets rapport