I månedens nyhetsbrev kan dere blant annet lese NSLs høringsuttalelse til

Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen.

Se vår Facebook-side for ledige stillinger og annen info - trykk på logo under

Samfunnsfagskonferansen 2021:

Kritisk tenkning i samfunnsfag

Årets samfunnsfagskonferanse avholdes ved

OsloMet 25.-26. november.

Seksjon for samfunnsfag ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er arrangør.

Frist for innlevering av abstracts 15. august!


Mer informasjon om konferansen finner du her.