Årskonferanser

Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærarutdanningane har siden 2017 arrangert nasjonal fagkonferanse. Under finner du informasjon om kommende og tidligere konferanser.

Samfunnsfagkonferansen 2022
Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken

Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken. UiT – Norges arktiske universitet, Campus Alta, 23.-25. november 2022.

Norge er et mangfoldig samfunn, noe våre utdanningsinstitusjoner – fra barnehager til universiteter – skal speile og videreutvikle. Disse ambisjonene kommer blant annet klart til uttrykk i de nye læreplanene (LK20).

Vi møtes i Alta/Áltá/Alattio, i hjertet av Sápmi. Denne byen er preget av historiske møter mellom ulike kulturer over mange hundre år, kulturmøter som både har preget sted, historie og vår egen nåtid. I disse omgivelsene ønsker vi å legge til rette for kunnskapsutveksling, refleksjon, debatt og videre utvikling av mangfoldskompetanse, urfolksperspektiver og minoritetsforståelse i samfunnsfaglig tematikk.

Samfunnsfagkonferansen 2021
Kritisk tenkning

Kritisk tenkning (wayback). Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. 25.-26. november 2021.

Å fremme kritisk tenkning er en viktig del av skolens mandat og står sentralt i Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen). Nettverkskonferansen 2021 for nasjonalt nettverk for samfunnsfagene i lærerutdanningene (NSL) hadde kritisk tenkning som hovedtema.

Samfunnsfagkonferansen 2020
Samfunnsfagdidaktikk i en globalisert verden

Samfunnsfagdidaktikk i en globalisert verden. UiA, Kristiansand.
25.-26. november 2020.

Fagfornyelsen trekker frem utforskning av «globale problemstillinger» som en del av samfunnsfagets sentrale verdier og relevans. Hvordan møtes globale spenninger i samfunnsfaget? Hvilke muligheter gir faget til å ta stilling til og delta i transnasjonale styringsprosesser? Hvilke utfordringer og muligheter utgjør det globale for samfunnsfagdidaktikken?

Samfunnsfagkonferansen 2019
Grenseløs læring – samfunnet i en digital virkelighet

Grenseløs læring – samfunnet i en digital virkelighet (wayback) Høgskolen i Østfold, Halden. 20.-21. november 2019.

Ny teknologi endrer undervisning og læring i et hurtig tempo. Bøker erstattes av internett og nettbrett, det skrevne ord utfordres av bilder og stemmer. Virtuelle klasserom og nettforelesninger krymper avstander, og når studenter tusenvis av kilometer unna. Dette bringer muligheter og utfordringer.

Samfunnsfagkonferansen 2018
Lærerutdanningene fram mot 2025 – Muligheter og utfordringer for samfunnsfagene

Lærerutdanningene fram mot 2025: Muligheter og utfordringer for samfunnsfagene. USN, Drammen. 28.-29. november 2018.

Høyere utdanning er preget av store endringer. Kunnskapsdepartementet kom i 2018 med «Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanning». Denne utfordrer lærerutdanningen og fagmiljøene på særlig tre områder: praksisrelevans, forskningsforankring og tverrfaglig samarbeid.

Den nasjonale strategien legger spesielt vekt på forskning og utviklingsarbeid. FOU-kompetansen i lærerutdanningene må styrkes. Hvordan ser utfordringene og mulighetene ut fra samfunnsfagenes ståsteder? Hvordan kan samfunnsfagene svare på utfordringene?

Samfunnsfagkonferansen 2017
Ny tid og muligheter for samfunnsfaga i norsk skole!

Institutt for Lærerutdanning, NTNU, Trondheim.