Fagsider

Masteroppgaver i samfunnsfag (2022)

Lenker til fagtidsskrifter

Masteroppgaver i samfunnsfag eller samfunnsfagsdidaktikk (2022)

Synliggjøringen av de usynlige arbeidende kvinnene i et mannsdominert samfunn – Øglændkvinnenes udokumenterte arbeidshistorie
Eva H. Vawter | UiS | 2022 | Lenke

Historielæreres bruk av film i konfliktundervisningen
Martin Berge | UiS | 2022 | Lenke

«Fra bygd til industriby», Stålverkets påvirkning på lokalsamfunnet i samfunnsfagundervisningen
Sandra Svenden |UiS | 2022 | Lenke

Menneskerettighetsundervisning – en innfallsvinkel til empowerment i Peru: En kvalitativ undersøkelse av peruanske læreres tilnærming til opplæring «om, for og gjennom» rettigheter.
Malin Grude | UiS | 2022 | Lenke

Ungdomsskoleelevers læringsutbytte av ekskursjoner – En casestudie av skolebesøk til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Nora S. Peersen | UiS | 2022 | Lenke

Elevers utøving av historisk empati – Gjennom et undervisningsopplegg i ungdomsskolen
Håkon B. Knudsen | UiS | 2022 | Lenke

“Det er liksom det første man tenker, kritisk tenkning = kildekritikk.” En kvalitativ undersøkelse om tre samfunnsfaglæreres forståelse av hvordan de realiserer kritisk tenkning i egen undervisning
Karoline Ulriksen & Hanne Olsen | UiT | 2022 | Lenke

«Vi har jo lite kjennskap til samer …»
Hanne Ruistuen & Julie Pedersen Mikkelsen | UiT | 2022 | Lenke

«Det er mange spørsmål mange sitter igjen med, men aldri får svar på siden undervisningen er dårlig» En studie av ulike aspekter ved samfunnsfaglig seksualitetsundervisning
Taran Cecilie Bjørnsen | UiT | 2022 | Lenke

Å undervise om 22. juli – En kvantitativ og kvalitativ studie om hvordan lærere underviser om terrorhendelsen på ungdomstrinnet
Charlotte Andreassen | UiT | 2022 | Lenke

Ja takk, begge deler! En kvalitativ studie av hvilke erfaringer samfunnsfaglærere har med bruken av digitale og analoge lærebøker
Maria Casandra Mathisen | UiT | 2022 | Lenke

Kjerneelementet undring og utforsking i samfunnsfag, skal vi prate om det?
Markus Strand & Rebekka T. Isaksen | UiT | 2022 | Lenke

Skal vi snakke om porno i skolen?
Andrea Kjekshus Reite & Ingri Elise Mardal | UiT | 2022 | Lenke

“Regardless if you succeed or not, interdisciplinary teaching is not a wasted effort.” Benefits, challenges, and facilitating factors for interdisciplinary teaching
Kjerstin Annie Åseng & Anniina Tiia Tuulikki Riekki | UiT | 2022 | Lenke


Lenker til fagtidsskrifter

Journal of Social Science Education
Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education
Nordic Journal of Comparative and International Education
Historikeren
Acta Didactica Norge
Historisk tidsskrift
Norsk geografisk tidsskrift
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
Norsk sosiologisk tidsskrift
Norsk antropologisk tidsskrift
Scandinavian Journal of History
The history teacher
International Journal of history learning
Journal of Political Science Education
Journal of Peace Education
Human Rights Education Review
History Education Research Journal