Kategorier
Nyheter

Samfunnsfagkonferansen 2023: Samfunnsfaget i urolege tider 

Det er på tide å sette av datoene 30. november og 1. desember som er tidspunkt for årets samfunnsfagkonferanse. Konferansen organiseres i år av Høgskulen på Vestlandet, og vil bli arrangert på campus i Bergen. Arrangørene presenterer årets tema:

Samfunnsfaget i urolege tider

Samfunnsfagkonferansen i år skjer i ei tid med krig i Europa, menneskerettar under auka press, auka polarisering, teknologiske omveltingar og ei overhengande klimakrise.

Kva er rolla til samfunnsfaget i slike urolege ider? Demokratiforståing, berekraftig utvikling og barn og unge sine behov for å meistre eigne liv og helse står som overordna berebjelkar i skule og barnehage. Faget turnerer i ei rekke spenningar, til dømes mellom sosialisering og systemkritikk; mellom kritisk tenking og framtidshåp, mellom fokus på individ- og systemnivå, mellom natur og samfunn, mellom fortid og samtid.

Kva rolle skal lærar- og barnehagelærarutdanningane ha i utdanninga av framtidige lærarar til undervising med barn og unge midt i alle desse spenningane?

Frist for innsending av abstract er 1. juni 2023.

 

Kategorier
Nyheter

Nytt styre i nettverket

Det ble valgt nye styremedlemmer i Alta. Styret for kommende årsmøteperiode er:

Bilde: uia.no
Leder
Ingunn Vines Kvamme
Region sør
Universitetslektor, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.
ingunn.kvamme@uia.no
Foto: Torje Jenssen, uit.no
Nestleder & ansvar for nyhetsbrev
Rolf Inge Larsen
Region nord
Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø.
rolf.larsen@uit.no

Ansvarlig for medlemslister og styremedlem
Martin Øystese
Region midt
Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
martin.oystese@ntnu.no

Ansvar for nettside og styremedlem
Tord Austdal
Region sør
Førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.
tord.austdal@uis.no
Bilde: usn.no
Styremedlem
Thor Christian Bjørnstad
Region øst
Universitetslektor, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge.
Thor.Bjornstad@usn.no

Styremedlem
Irene Tollefsen
Region vest
Stipendiat, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet.
Irene.Tollefsen@hvl.no

Styremedlem (vara), Region Nord
Helge Christian Pedersen
Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø, Alta.
helge.c.pedersen@uit.no

Styremedlem (vara), Region øst
Nora Elise Hesby Mathé
Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
n.e.h.mathe@ils.uio.no

Styremedlem (vara), Region vest
Thor Erik Sortland
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet.
Thor.Erik.Sortland@hvl.no

Styremedlem (vara), Region midt
Martin Veier-Olsen
Stipendiat, Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
martin.veier-olsen@ntnu.noleder
Kategorier
Nyheter

Foredragsholdere til Samfunnsfagskonferansen 2022

Hovedtema for Samfunnsfagskonferansen 2022 er mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagdidaktikken, og hovedforedragsholdere er nå klare. Konferansen går av stabelen i Alta/Áltá/Alattio 23.-25. november 2022.

Kristin Gregers Eriksen

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Gregers Eriksen er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsfeltet hennes er kolonialitet, rasisme, sosial rettferdighet og antirasisme i skole og utdanning. Eriksen jobber særlig med dekoloniale perspektiver på kunnskapsproduksjon og pedagogikk. Flere av hennes publikasjoner omhandler samiske perspektiver, kunnskaper og rettigheter i skole og lærerutdanning. Hun er særlig opptatt av utfordringer og muligheter knyttet til ivaretakelsen av samiske perspektiver i skole og lærerutdanning utenfor det geografiske Sápmi, og refleksjon omkring rolle, ståsted og ansvar i arbeid med urfolksspørsmål i forskning og utdanning. Du kan lese mer om Eriksen og hennes arbeider på hennes nettsider ved USN.

Jonny Hjelm

Professor i historie ved Umeå Universitet

Jonny Hjelm är professor historia och verksam vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Sverige. Han har sedan 1980-talet arbetat med arbetslivs- och fackföreningshistorisk forskning. De senaste 20 åren har han även utforskat damfotbollens historia och den humanvetenskapliga idrottsvetenskapens syn på ”tävlingsidrotten” samt idrottsrörelsens föreningsdemokratiska strukturer. Hjelm har sedan 2015 dels forskat om prosekulära organisationer i Sverige, dels fördjupat sig i svensk humanvetenskaplig forskning om samer. Mer om Hjelm og hans arbeid kan du lese på hans nettside

Fullstendig program og annen informasjon om påmelding, abstrakt og paneler finner du på konferansens hjemmeside.

Kategorier
Nyheter

Årskonferansen 2022: Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfaget

Det er en glede å få ønske dere velkommen til årskonferansen for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærerutdannigane i Alta/Áltá/Alattio 23.-25. november 2022.

Norge er et mangfoldig samfunn, noe våre utdanningsinstitusjoner – fra barnehager til universiteter – skal speile og videreutvikle. Disse ambisjonene kommer blant annet klart til uttrykk i de nye læreplanene (LK20).

 Hovedtema for konferansen i år er mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagdidaktikken. Vi ønsker med dette å rette fokus mot disse temaene, både knyttet til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette mangfoldet samfunnsfagdidaktikken? Hvordan kan samfunnsfagdidaktikere arbeide teoretisk og praktisk med etiske, digitale, inkluderende aspekter ved mangfold, urfolk og minoriteter? Hvilke muligheter tilfører slike perspektiver samfunnsfagene?

Vi møtes i Alta/Áltá/Alattio, i hjertet av Sápmi. Denne byen er preget av historiske møter mellom ulike kulturer over mange hundre år, kulturmøter som både har preget sted, historie og vår egen nåtid. I disse omgivelsene ønsker vi å legge til rette for kunnskapsutveksling, refleksjon, debatt og videre utvikling om hvordan mangfoldskompetanse, urfolksperspektiver og minoritetsforståelse i samfunnsfaglig tematikk. Øvrige stikkord til disse fagdidaktiske mulighetene og utfordringene kan være: seksuelle minoriteter, diskriminering, forskningsetikk, urfolksmetodikk, digitale læremidler/verktøy.

Foredragsholdere

Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsfeltet hennes er kolonialitet, rasisme, sosial rettferdighet og antirasisme i skole og utdanning. Eriksen jobber særlig med dekoloniale perspektiver på kunnskapsproduksjon og pedagogikk. Flere av hennes publikasjoner omhandler samiske perspektiver, kunnskaper og rettigheter i skole og lærerutdanning. Hun er særlig opptatt av utfordringer og muligheter knyttet til ivaretakelsen av samiske perspektiver i skole og lærerutdanning utenfor det geografiske Sápmi, og refleksjon omkring rolle, ståsted og ansvar i arbeid med urfolksspørsmål i forskning og utdanning. Mer om Gregers Eriksen her: https://www.usn.no/kontakt-oss/tilsette/kristin-gregers-eriksen

Jonny Hjelm

Jonny Hjelm är professor historia och verksam vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Sverige. Han har sedan 1980-talet arbetat med arbetslivs- och fackföreningshistorisk forskning. De senaste 20 åren har han även utforskat damfotbollens historia och den humanvetenskapliga idrottsvetenskapens syn på ”tävlingsidrotten” samt idrottsrörelsens föreningsdemokratiska strukturer. Hjelm har sedan 2015 dels forskat om prosekulära organisationer i Sverige, dels fördjupat sig i svensk humanvetenskaplig forskning om samer. Mer om Hjelm her: https://www.umu.se/en/staff/jonny-hjelm/

Øvrig program for konferansen og stipendiatsamling samt informasjon om paneler og innsending av abstrakt finnes på konferansens hjemmeside.

Har du spørsmål om konferansen?

Faglige spørsmål kan rettes til Helge Chr. Pedersenhelge.c.pedersen@uit.no

Praktiske spørsmål:  Bjørn-Henrik Johannessenbjorn.h.johannessen@uit.no

Spørsmål om stipendiatsamlingen kan rettes til Erlend Eidsvikerlend.eidsvik@uit.no

Kategorier
Nyheter

Velkommen til vår nye nettside

Nettverket for samfunnsfaga i lærarutdanningane har registrert seg i Brønnøysund, fått eget organisasjonsnummer, lanserer ny nettside, organiserer årskonferanse i Finnmark, og planlegger tidsskrift. Mye skjer, med andre ord.

Vi ønsker deg velkommen til den nye nettsiden vår, og håper du skal like den nye profilen. Den gamle nettsiden hadde eksistert i seks år, og hadde i liten grad endret seg underveis. Den nye nettsiden har klarere struktur og et mer enhetlig design. Den er lettere å holde løpende oppdatert, og det vil være lettere å nå oss gjennom denne siden. Her vil vi presentere tidligere og kommende årskonferanser, og ønsker også å gjøre utvalgte papere fra konferansene tilgjengelig.

Vi er vitne til dramatiske begivenheter og sterke samfunnsendringer med krig i våre nærområder og terror på ny i vårt eget lille land. Samtidig florerer konspirasjonsteorier og falske påstander på nett, med enkle fortolkninger der nyanser og dypere forståelse blir feid av banen. Vi merker at unge studenter ønsker bidrag til klare analyser og forståelse fra samfunnsfaget. Samfunnsfaget er viktigere enn noensinne, og behovet for faglig utveksling er stort.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på Årskonferansen om minoriteter og urfolk i samfunnsfagsdidaktikken ved Universitetet i Tromsø i høst, som skal finne sted i Alta. Det blir en spennende ramme om et viktig tema i samfunnsfaget.